Медична хімія

Медична хімія – міждисциплінарна наука, яка перетинається з органічною хімією, біохімією, біоорганічною хімією, фармакологією та фармацевтичною хімією.

Мета вивчення ме

● кваліфіковану фармацевтичну опіку хворих згідно до професійних обов’язків клінічного провізора.

дичної хімії дати системні знання щодо фізико-хімічних властивостей лікарських речовин, на основі чого забезпечити:

● формування понять про принципи добування, контролю якості та розробки нових лікарських засобів;

● розуміння фізико-хімічних основ дії ліків;

● володіння основними хімічними, фізичними та фізико-хімічними методами аналізу та вміння визначати основні напрямки метаболічних процесів, яким піддаються ліки в організмі людини;

● поглиблення теоретичної бази для вивчення професійно орієнтованих дисциплін – технології ліків, фармакології та клінічної фармакології, фармацевтичної опіки, токсикологічної хімії;