Медична хімія

Медична хімія – міждисциплінарна наука, яка перетинається з органічною хімією, біохімією, біоорганічною хімією, фармакологією та фармацевтичною хімією.

Медична хімія як навчальна дисципліна:

● базується на вивченні студентами неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії, біохімії та фармакогнозії; закладає основи вивчення студентами токсикологічної хімії, фармакотерапії, клінічної фармації та фармацевтичної опіки, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами;

● готує спеціаліста до вирішення таких найважливіших питань, як розуміння фізико-хімічних основ дії лікарських засобів, що дозволить забезпечити раціональну та кваліфіковану фармацевтичну опіку хворих.

● надає студентам знання з хімічних та фізико-хімічних властивостей лікарських засобів та вміння визначати лікарські речовини та їх метаболіти;