Загальна та неорганічна хімія

Загальна та неорганічна хімія – одна з фундаментальних природничих дисциплін у системі вищої фармацевтичної освіти.

Основні задачі дисципліни:● поглибити знання про основні поняття та закони хімії, про будову атомів, утворення хімічних зв’язків між елементами, про властивість сполук, які використовуються у фармації;

● встановлювати закономірності між хімічним складом, будовою та властивостями фармацевтичних препаратів;

● визначати функції сполук у кислотно-основних та окисно-відновних процесах;

● розв’язувати типові та складні задачі;

● застосовувати теоретичні основи у набутті експериментальних навичок.

Матеріали:

База тестів по темам:

Рекомендована література