Фізичні методи аналізу

Фізичні методи аналізу є необхідною базою по визначенню якісного та кількісного складу лікарських препаратів, розкриттю фізико-хімічної сутності явищ , які перебігають у живому організмі за нормою та патологією.

Фізичні методи аналізу інтегруються з такими дисциплінами як аналітична, фізико-колоїдна, медична хімії, медична біологія та ін..● Вивчення курсу закладає основи вивчення студентами фізіології, біохімії, біостатистики, фармації та ін..

Після вивчення курсу майбутній провізор спроможний розібратись у методиках дослідження якісних та кількісних характеристик лікарських препаратів і на підставі цього мати уявлення про найзагальніші властивості і фізичні закономірності, що лежать в основі механічних, термічних, електричних, спектральних, поляризаційних та інших фізичних методів дослідження.