ФАРМАКОЛОГІЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ДИСЦИПЛІНУ ВИКЛАДАЮТЬ: д. фарм. н., професор Подплетня Олена Анатоліївна

д. мед. н., професор Нефьодов Олександр Олександрович

к. мед. н., доцент Потапова Тетяна Миколаївна

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

"МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА. ФАРМАКОЛОГІЯ"

Змістовий модуль 1 — копия.pdf

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 5

Засоби, що впливають на аферентні нервові закінчення. Місцеві анестетики. В’яжучі, обволікаючі, адсорбуючі, пом’якшувальні, подразнюючі засоби.

ТЕМА 6

Засоби, що впливають на медіаторні процеси. Холіноміметики невибіркової дії, антихолінестеразні засоби.

ТЕМА 7

Н-холінотропні препарати. Н-холіноміметики, гангліоблокатори, міорелаксанти.

ТЕМА 10

Блокатори Н1-гістамінових рецепторів, стабілізатори мембран тучних клітин, антагоністи лейкотрієнових рецепторів, інгібітори синтезу лейкотрієнів, комбіновані лікарські препарати.

ТЕМА 15

Фармакокоректори болю:

Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизальні засоби.

ТЕМА 17

Психотропні лікарські засоби збуджувальної дії. Психостимулятори. Антидепресанти. Нормотімики.

ТЕМА 18

Нейротропні лікарські засоби збуджувальної дії.

Ноотропи. Церебропротектори. Аналептики. Актопротектори. Адаптогени.

ТЕМА 20

ПІДСУМКОВИИ МОДУЛЬНИИ КОНТРОЛЬ:

КОНТРОЛЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тестовий контроль теоретичної підготовки


навчально-методична література для самостійної роботи

ПЕРЕПРОШУЄМО ЗА НЕЗРУЧНОСТІ

СТОРІНКА ЗНАХОДИТЬСЯ В РОЗРОБЦІ