ФАРМАКОЛОГІЯ

ДИСЦИПЛІНУ ВИКЛАДАЮТЬ:

ЛЕКЦІЇ * д. фарм. н., професор Подплетня Олена Анатоліївна

ПР. 331а, 351а * к. фарм. н., доцент Соколова Катерина Віталіївна

    • Закладає основи вивчення студентами клінічної фармакології, фармакотерапії, фармацевтичної хімії, токсикологічної хімії, фармацевтичної опіки, фармакоекономіки,

    • передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами;

    • формує уміння застосовувати отримані знання у процесі подальшого навчання та у професійній діяльності;

    • закладає основи професійно орієнтованого мислення, здорового способу життя та профілактики порушень функцій організму у процесі життєдіяльності людини.

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.pdf

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.pdf

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.pdf

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.pdf

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

"МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА. ФАРМАКОЛОГІЯ"

Лікарські засоби, які впливають на функції центральної нервової системи. Фармакологічні коректори болю та запалення.

Змістовий модуль 1 — копия.pdf

Календарно-тематичні плани


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

"Лікарські засоби, які впливають на функції виконавчих органів, систему крові, обмін речовин та імунітет. Хіміотерапевтичні лікарські засоби. "

Змістовий модуль2.pdf

Календарно-тематичні плани


навчально-методична література для самостійної роботи

ПЕРЕПРОШУЄМО ЗА НЕЗРУЧНОСТІ

СТОРІНКА ЗНАХОДИТЬСЯ В РОЗРОБЦІ