Курс за вибором: Фармацевтичні аспекти нутріціології

Нутріціологія – інтегративна наука, яка вивчає поживні речовини та інші компоненти, що містяться у продовольчій сировині та продуктах харчування, їх дію і взаємодію, роль у підтримці здоров’я або виникненні захворювань, процеси споживання продуктів харчування.

Основні задачі дисципліни "Фармацевтичні аспекти нутріціології":

● вивчення ролі харчування у життєдіяльності людини;

● вивчення впливу на організм людини харчових продуктів, їх ролі в забезпеченні нормального функціонування органів і систем організму;

● формування навичок роботи із науковою літературою та електронними джерелами інформації;·

● встановлення міждисциплінарних зв’язків між анатомією людини, нормальною фізіологією, медичною хімією та фармакологією.