Фізична та колоїдна хімія

Фізична та колоїдна хімія – одна з фундаментальних дисциплін у системі вищої фармацевтичної освіти, яка про

● Знання теоретичних основ фізичної та колоїдної хімії необхідні для більш глибокого та повного вивчення аналітичної, біологічної, фармацевтичної, токсикологічної хімії, фізичних методів аналізу, фармакогнозії, технології ліків.

довжує хімічну підготовку провізора.● Вивчення курсу дозволить майбутньому фахівцю оволодіти певним мінімумом знань у галузі виготовлення, контролю якості та зберігання ліків, а також їх біотрансформації в організмі людини, приділяти особливу увагу поясненню і обґрунтуванню механізмів тих фізико-хімічних явищ, з якими доводиться зустрічатися у фармацевтичній практиці.