Органічна хімія

Органічна хімія – фундаментальна навчальна дисципліна, що відіграє велику роль у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі фармації.

Основні задачі дисципліни «Органічна хімія»:

●формування знань про будову та властивості основних класів органічних сполук;

● набуття знань в галузі синтезу та аналізу органічних речовин;

● набуття вмінь і навичок роботи в лабораторії з обладнанням, хімічним посудом і реактивами;

● формування навичок роботи із науковою літературою та електронними джерелами інформації;

● встановлення міжпредметних зав’язків між органічною хімією та навчальних дисциплін професійної підготовки;

● формування наукового світогляду та ерудиції.