Аналітична хімія

Аналітична хімія – одна з фундаментальних дисциплін у системі вищої фармацевтичної освіти, яка продовжує хімічну підготовку провізора.

Після вивчення дисципліни майбутній провізор має певний мінімум знань у галузі виготовлення, контролю якості та зберігання ліків, а також їх біотрансформації в організмі людини, спроможний пояснювати і обґрунтовувати механізми тих фізико-хімічних явищ, з якими доводиться зустрічатися у фармацевтичній практиці.

Знання з аналітичної хімії дозволять майбутньому фахівцю оволодіти найсуттєвішими навичками якісного і кількісного прогнозування вірогідності перебігу хімічних реакцій та встановлення механізмів взаємодії неорганічних та органічних речовин, що використовуються в медичній та фармацевтичній практиці.

Знання теоретичних основ аналітичної хімії необхідні для більш глибокого та повного вивчення фізичної, колоїдної, фармацевтичної, токсикологічної, біологічної хімій, фізичних методів аналізу, фармакогнозії, технології ліків.