КУРАТОР: к. б. н., доцент Слєсарчук Владлена Юріївна

ІнтернАМ

Інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки клінічних провізорів-спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчалися за спеціальністю 7.12020102 «Клінічна фармація»

До інтернатури зі спеціалізації «клінічна фармація» зараховуються

випускники ВМ(Ф)НЗ після складання державних іспитів та отримання диплому.

Загальна тривалість навчання в інтернатурі – 11 місяців .

Основними завданнями інтернатури Є:

    • підвищення рівня підготовки клінічного провізора-інтерна з усіх курсів клінічної фармації та суміжних дисциплін,

    • отримання необхідних навичок та умінь в обсязі кваліфікаційної характеристики клінічного провізора та підготовки його до атестації на отримання звання спеціаліст з фаху «клінічна фармація».

Інтернатура проводиться

  • на базах стажування (заочна частина – термін 5 місяців)

  • на кафедрах ДЗ «Дніпропетровської медичної академії» (очна частина – термін 6 місяців).

Під час навчання на базах інтерн вчиться

  • використовувати дані літератури, інформацію довідкового характеру, положення нормативних документів, клінічні рекомендації, протоколи надання медичної допомоги тощо у практичній роботі, яка незалежно від базової установи пов’язана з клініко-фармацевтичним підходом до раціонального застосування лікарських засобів у клінічній практиці.

Клінічний провізор-інтерн

опрацьовує науково-практичну роботу за пропонованою тематикою та захищає її під час очної частини інтернатури.

Після закінчення підготовки в інтернатурі

клінічні провізори підлягають атестації

для визначення рівня володіння знаннями та практичними навичками.Матеріали:

ПРОФЕСІЙНО-ПОСАДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА.pdf
графік учбового процесу.pdf
ПЕРЕЛІК ТЕМ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ.pdf
Перелік документів до атестації.pdf