ІнтернАМ

Основними завданнями інтернатури Є:

    • підвищення рівня підготовки клінічного провізора-інтерна з усіх курсів клінічної фармації та суміжних дисциплін,
    • отримання необхідних навичок та умінь в обсязі кваліфікаційної характеристики клінічного провізора та підготовки його до атестації на отримання звання спеціаліст з фаху «клінічна фармація».