КОЛЕКТИВ


Подплетня Олена Анатоліївна

ДОКТОР ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР завідувач кафедри з 2008 року
член Асоціації фармакологів України голова предметної комісії з ФАРМАЦІЇ член спеціалізованої Вченої Радикерівник СНТ кафедри
Тема кандидатської дисертації "Вплив ненаркотичних анальгетиків на процеси перекисного окислення ліпідів в утвореннях головного мозку щурів в умовах гострого больового подразнення", рік захисту - 2000
Тема докторської дисертації "Аналіз фармакологічної активності та безпеки нестероїдних протизапальних засобів і експериментальне обґрунтування оптимізації знеболюючої та протизапальної терапії", рік захисту - 2008
Дисципліни: Фармакологія Клінічна фармація Фармацевтична опіка


Нефьодов Олександр Олександрович

ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР
декан I міжнародного факультету координатор франкомовного навчання ДЗ «ДМА МОЗ України»член Асоціації фармакологів України та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR» член Всеукраїнської асоціації по вивченню болю, секції «Конструктивні та функціональні наноматеріали для медицини» НАН України, Вченої ради Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвиткувіце-президент адміністративної ради громадської організації Alliance Française de Dnipro.
Тема кандидатської дисертації "Експериментальне дослідження спазмолітичних властивостей неопіоїдних анальгетиків" рік захисту – 2010
Тема докторської дисертації "Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов експериментального алергічного енцефаломієліту", рік захисту - 2017
Дисципліни: Фармакологія Вступ у фармацію Лікарська токсикологія

Потапова Тетяна Миколаївна

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ
заступник декана I міжнародного факультетукоординатор ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК-1, КРОК-2 «Фармація»на кафедрі та факультетівідповідає за впровадження на кафедрі системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2015відповідає на кафедрі за організацію освітнього процесу за заочною формою навчання
Тема кандидатської дисертації "Особливості функціональних і морфологічних порушень в езофагогастродуоденальній зоні та їх корекція при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, поєднаній з хронічним обструктивним захворюванням легенів", рік захисту - 2007
Дисципліни: Фармакологія Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Гомеопатичні препарати Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії

Слєсарчук Владлєна Юріївна

КАНДИДАТ БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ
член Асоціації фармакологів України відповідає за навчальний процес на кафедрі секретар комісії з проведення Державної атестації інтернів - клінічних провізоріввідповідає за інтернатурупрофгрупорг кафедри
Тема кандидатської дисертації "Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину", рік захисту - 2009
Дисципліни: Токсикологічна та судова хімія Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Лабораторна діагностика Курс за вибором: Експрес аналіз гострих інтоксикацій

Хомяк Ніна Володимирівна

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК, ЛІКАР ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ АСИСТЕНТ
член Асоціації фармакологів України відповідає за лікувальну роботу кафедри
Тема кандидатської дисертації "Роль холино- и адренергических механизмов в регуляции процессов памяти и АТФазной активности структур мозга в условиях эмоционально-болевого состояния (постоперационный период)", рік захисту – 1987
Дисципліни: Клінічна фармація та фармацевтична опіка Клінічна фармакологія Фармакотерапія з фармакокінетикою Фармакогенетика

Соколова Катерина Віталіївна

КАНДИДАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ
член Асоціації фармакологів України відповідає за наукову роботу кафедри
Тема кандидатської дисертації"Експериментальне дослідження нефропротекторної дії ліофільного порошку кавуна", рік захисту – 2014
Дисципліни:Залигіна Євгенія Володимирівна

КАНДИДАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ВИКЛАДАЧ
член Асоціації фармакологів України відповідає за наукову роботу кафедривідповідає за стандартизацію обладнання кафедривідповідає за культурно-масову роботу кафедри orcidТема кандидатської дисертації "Експериментальне вивчення гастропротекторної дії густого екстракту з незрілих плодів горіха волоського (Juglans regia L.)", рік захисту – 2019.
Дисципліни:Технологія ліків

Кайдаш Світлана Петрівна

АСИСТЕНТ
відповідає за впровадження спеціалізації : Технологія парфумерно-косметичних засобівкоординатор ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК-1, КРОК-2 на кафедрі курація інтернів
Дисципліни: Клінічна фармація та фармацевтична опіка Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Побічна дія ліків Належні практики у фармації Технологія лікарських косметичних засобів

Логвиненко Наталя Вікторівна

ВИКЛАДАЧ
секретар кафедральних засідань секретар предметної комісії з ФАРМАЦІЇ координатор комплексних практично-орієнтованих іспитів на кафедрі
Технологія ліків Фармацевтичне та медичне товарознавство Медичне та фармацевтичне товарознавство Технологія лікарських засобів

Завадська Ірина Валеріївна

ПРОВІЗОР ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ , ВИКЛАДАЧ
член обласної атестаційної комісії з атестації фахівців фармації завідувач аптеки №9 ОКП "Фармація" відповідає за організацію виробничої практики студентів кафедри
Дисципліни: Технологія ліків Технологія лікарських засобів Спеціалізація за вибором: Організація та регулювання діяльності підприємств фармації

Гончаренко Павло Миколайович

ВИКЛАДАЧ
відповідає за роботу кафедри з питань цивільного захисту Дисципліни: Вступ у фармацію Біофармація Патентознавство Фармацевтичне та медичне товарознавство Спеціалізація за вибором: Використання лікарських засобів у клінічній практиці

Заславський Даніель Дмитрович

ВИКЛАДАЧ
відповідає за охорону праці, пожежобезпечність та електробезпеку на кафедрі Дисципліни: Вступ у фармацію Фармацевтичне правознавство Фармацевтичне право та законодавство Спеціалізація за вибором: Використання лікарських засобів у клінічній практиці

Малахова Лілія Федорівна

вища освітаСТАРШИЙ ЛАБОРАНТ
член профкому ДЗ "ДМА" : відповідає за дитячий сектор директор клубу "Надія" при раді ветеранів співробітників ДЗ "ДМА"

Щербаченко Олена Василівна

вища освітаСТАРШИЙ ЛАБОРАНТ
відповідає за сторінку кафедри на сайті академіївідповідає за діловодство на кафедрі

Лутай Євгенія Миколаївна

вища освітаЛАБОРАНТ відповідає за матеріально-технічне забезпечення учбового процесу