КОЛЕКТИВ

Подплетня Олена Анатоліївна

ДОКТОР ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР завідувач кафедри з 2008 року
голова предметної комісії з Клінічної фармаціїчлен спеціалізованої Вченої Радикерівник СНГ кафедри
Тема кандидатської дисертації "Вплив ненаркотичних анальгетиків на процеси перекисного окислення ліпідів в утвореннях головного мозку щурів в умовах гострого больового подразнення", рік захисту - 2000.
Тема докторської дисертації "Аналіз фармакологічної активності та безпеки нестероїдних протизапальних засобів і експериментальне обгрунтування оптимізації знеболючої та протизапальної терапії", рік захисту - 2008.
Дисципліни: Фармакологія Фармацевтична опіка Клінічна фармація

Потапова Тетяна Миколаївна

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТзаступник декана стоматологічного факультету,координатор ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК-1, КРОК-2 «Фармація»на кафедрі та факультетівідповідає за впровадження на кафедрі системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2015відповідає на кафедрі за організацію освітнього процесу за заочною формою навчання
Тема кандидатської дисертації "Особливості функціональних і морфологічних порушень в езофагогастродуоденальній зоні та їх корекція при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, поєднаній з хронічним обструктивним захворюванням легенів", рік захисту - 2009.
Дисципліни: Фармакологія Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Гомеопатичні препарати Курс за вибором: Фармацевтичні аспекти нутріціології Спеціалізація за вибором: Використання лікарських засобів

Слєсарчук Владлена Юріївна

КАНДИДАТ БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ відповідає за навчальну роботу кафедри секретар комісії з проведення Державної атестації інтернів-клінічних провізоріввідповідає за інтернатурупрофорг кафедри
Тема кандидатської дисертації "Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину", рік захисту - 2009.
Дисципліни: Лабораторна діагностика Токсикологічна хімія Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією Біофармація Курс за вибором: Сучасні методи дослідження біосистем Курс за вибором: Експрес аналіз гострих інтоксикацій

Хомяк Ніна Володимирівна

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК, АСИСТЕНТ відповідає за лікувальну роботу кафедри
Тема кандидатської дисертації "Роль холино- и адренергических механизмов в регуляции процессов памяти и АТФазной активности структур мозга в условиях эмоционально-болевого состояния (постоперационный период)"
Дисципліни: Клінічна фармація Клінічна фармакологія Фармакогенетика Фармакотерапія Спеціалізація за вибором: Використання лікарських засобів

Кайдаш Світлана Петрівна

ВИКЛАДАЧвідповідає за впровадження спеціальності "Технологія парфумерно-косметичних засобів" координатор ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК-1, КРОК-2 на кафедрі курація інтернів
Дисципліни: Належні практики у фармації Технологія лікарських косметичних засобів Засоби лікувальної косметики Спеціалізація за вибором: Використання лікарських засобів

Логвиненко Наталя Вікторівна

ВИКЛАДАЧсекретар кафедрисекретар предметної комісії з Клінічної фармації відповідає за діловодство на кафедріДисципліни: Медичне та фармацевтичне товарознавство Промислова технологія лікарських засобів Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії

Залигіна Євгенія Володимирівна

ВИКЛАДАЧГОТУЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА СТУПІНЬ КАНДИДАТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУКвідповідає за наукову роботу кафедривідповідає за стандартизацію обладнання кафедривідповідає за культурно-масову роботу кафедри orcidДисципліни:Вступ у фармацію Технологія ліків Технологія лікарських засобів

Завадська Ірина Валеріївна

ВИКЛАДАЧвідповідає за роботу кафедри з питань цивільного захисту відповідає за організацію виробничої практики студентів кафедри
Дисципліни: Фармацевтичне право та законодавств Фармацевтичне правознавство Патентознавство

Малахова Лілія Федорівна

вища освітаСТАРШИЙ ЛАБОРАНТчлен профкому ДМА відповідає за дітячий сектор

Щербаченко Олена Василівна

вища освітаСТАРШИЙ ЛАБОРАНТвідповідає за сторінку кафедри на сайті академії

Лутай Євгенія Миколаївна

вища освітаЛАБОРАНТвідповідає за матеріально-технічне забезпечення учбового процесу