КОЛЕКТИВ


Подплетня Олена Анатоліївна

ДОКТОР ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР завідувач кафедри з 2008 року
голова предметної комісії з ФАРМАЦІЇ член спеціалізованої Вченої Радикерівник СНТ кафедри
Тема кандидатської дисертації "Вплив ненаркотичних анальгетиків на процеси перекисного окислення ліпідів в утвореннях головного мозку щурів в умовах гострого больового подразнення", рік захисту - 2000.
Тема докторської дисертації "Аналіз фармакологічної активності та безпеки нестероїдних протизапальних засобів і експериментальне обгрунтування оптимізації знеболючої та протизапальної терапії", рік захисту - 2008.
Дисципліни: Фармакологія Клінічна фармація Фармацевтична опіка


Нефьодов Олександр Олександрович

ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР
декан I міжнародного факультету координатор франкомовного навчання ДЗ «ДМА МОЗ України»член Асоціації фармакологів України та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR» член Всеукраїнської асоціації по вивченню болю, секції «Конструктивні та функціональні наноматеріали для медицини» НАН України, Вченої ради Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвиткувіце-президент адміністративної ради громадської організації Alliance Française de Dnipro.
Тема докторської дисертації "Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов експериментального алергічного енцефаломієліту", рік захисту - 2017
Дисципліни: Фармакологія Вступ у фармацію Лікарська токсикологія

Потапова Тетяна Миколаївна

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ
заступник декана I міжнародного факультетукоординатор ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК-1, КРОК-2 «Фармація»на кафедрі та факультетівідповідає за впровадження на кафедрі системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2015відповідає на кафедрі за організацію освітнього процесу за заочною формою навчання
Тема кандидатської дисертації "Особливості функціональних і морфологічних порушень в езофагогастродуоденальній зоні та їх корекція при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, поєднаній з хронічним обструктивним захворюванням легенів", рік захисту - 2009.
Дисципліни: Фармакологія Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Гомеопатичні препарати Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії

Слєсарчук Владлена Юріївна

КАНДИДАТ БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ
відповідає за навчальний процес на кафедрі секретар комісії з проведення Державної атестації інтернів-клінічних провізоріввідповідає за інтернатурупрофорг кафедри
Тема кандидатської дисертації "Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину", рік захисту - 2009.
Дисципліни: Токсикологічна та судова хімія Лікарська токсикологія Токсикологічна хімія Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Лабораторна діагностика Курс за вибором: Експрес аналіз гострих інтоксикацій

Хомяк Ніна Володимирівна

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК, АСИСТЕНТ
відповідає за лікувальну роботу кафедри
Тема кандидатської дисертації "Роль холино- и адренергических механизмов в регуляции процессов памяти и АТФазной активности структур мозга в условиях эмоционально-болевого состояния (постоперационный период)"
Дисципліни: Клінічна фармація та фармацевтична опіка Клінічна фармакологія Фармакотерапія з фармакокінетикою Фармакогенетика

Залигіна Євгенія Володимирівна

КАНДИДАТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ВИКЛАДАЧ
відповідає за наукову роботу кафедривідповідає за стандартизацію обладнання кафедривідповідає за культурно-масову роботу кафедри orcidДисципліни:Технологія ліків

Кайдаш Світлана Петрівна

АСИСТЕНТ
відповідає за впровадження спеціалізації : Технологія парфумерно-косметичних засобівкоординатор ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК-1, КРОК-2 на кафедрі курація інтернів
Дисципліни: Клінічна фармація та фармацевтична опіка Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Побічна дія ліків Належні практики у фармації Технологія лікарських косметичних засобів

Логвиненко Наталя Вікторівна

ВИКЛАДАЧ
секретар кафедральних засідань секретар предметної комісії з ФАРМАЦІЇ координатор комплексних практично-орієнтованих іспитів на кафедрі
Технологія ліків Фармацевтичне та медичне товарознавство Медичне та фармацевтичне товарознавство Технологія лікарських засобів

Завадська Ірина Валеріївна

ВИКЛАДАЧ
відповідає за організацію виробничої практики студентів кафедри
Дисципліни: Технологія ліків Технологія лікарських засобів Спеціалізація за вибором: Організація та регулювання діяльності підприємств фармації

Гончаренко Павло Миколайович

ВИКЛАДАЧ
відповідає за роботу кафедри з питань цивільного захисту Дисципліни: Вступ у фармацію Біофармація Фармацевтичне та медичне товарознавство Патентознавство Спеціалізація за вибором: Використання лікарських засобів у клінічній практиці

Заславський Даніель Дмитрович

ВИКЛАДАЧ
відповідає за охорону праці, пожежобезпечність та електробезпеку на кафедрі Дисципліни: Вступ у фармацію Фармацевтичне правознавство Фармацевтичне право та законодавство Спеціалізація за вибором: Використання лікарських засобів у клінічній практиці

Малахова Лілія Федорівна

вища освітаСТАРШИЙ ЛАБОРАНТ
член профкому ДМА: відповідає за дитячій сектор директор клубу "Надія" при раді ветеранів співробітників ДМА

Щербаченко Олена Василівна

вища освітаСТАРШИЙ ЛАБОРАНТ
відповідає за сторінку кафедри на сайті академіївідповідає за діловодство на кафедрі

Лутай Євгенія Миколаївна

вища освітаЛАБОРАНТ відповідає за матеріально-технічне забезпечення учбового процесу