КОЛЕКТИВ


Подплетня Олена Анатоліївна


ДОКТОР ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР завідувач кафедри з 2008 року
член Асоціації фармакологів України голова предметної комісії з ФАРМАЦІЇ член спеціалізованої Вченої Радигарант освітньої програми "ФАРМАЦІЯ" керівник СНТ кафедри orcid
Тема кандидатської дисертації "Вплив ненаркотичних анальгетиків на процеси перекисного окислення ліпідів в утвореннях головного мозку щурів в умовах гострого больового подразнення", рік захисту - 2000
Тема докторської дисертації "Аналіз фармакологічної активності та безпеки нестероїдних протизапальних засобів і експериментальне обґрунтування оптимізації знеболюючої та протизапальної терапії", рік захисту - 2008

Дисципліни: Фармакологія Клінічна фармація та фармацевтична опіка Фармацевтична опіка

Слєсарчук Владлєна Юріївна


КАНДИДАТ БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ
член Асоціації фармакологів України відповідає за навчальний процес на кафедрі секретар комісії з проведення Державної атестації інтернів - клінічних провізоріввідповідає за інтернатурупрофгрупорг кафедри orcid

Тема кандидатської дисертації "Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину" рік захисту - 2009

Дисципліни: Токсикологічна та судова хімія Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Лабораторна діагностика

Хомяк Ніна Володимирівна


КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК, ЛІКАР ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ АСИСТЕНТ
член Асоціації фармакологів України відповідає за лікувальну роботу кафедри

Тема кандидатської дисертації "Роль холино- и адренергических механизмов в регуляции процессов памяти и АТФазной активности структур мозга в условиях эмоционально-болевого состояния (постоперационный период)"рік захисту – 1987

Дисципліни: Клінічна фармація та фармацевтична опіка Клінічна фармакологія Фармакотерапія з фармакокінетикою

Соколова Катерина Віталіївна


КАНДИДАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ
член Асоціації фармакологів України відповідає за наукову роботу кафедри orcid


Тема кандидатської дисертації"Експериментальне дослідження нефропротекторної дії ліофільного порошку кавуна"рік захисту – 2014

Дисципліни: Фармакологія
Залигіна Євгенія Володимирівна


КАНДИДАТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ВИКЛАДАЧ
член Асоціації фармакологів України відповідає за стандартизацію обладнання кафедривідповідає за культурно-масову роботу кафедри orcid
Тема кандидатської дисертації "Експериментальне вивчення гастропротекторної дії густого екстракту з незрілих плодів горіха волоського (Juglans regia L.)"рік захисту – 2019

Дисципліни: Технологія ліків

Кайдаш Світлана Петрівна


АСИСТЕНТ
відповідає за впровадження спеціалізації : Технологія парфумерно-косметичних засобівкоординатор ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК-1, КРОК-2 на кафедрі


Дисципліни: Клінічна фармація та фармацевтична опіка Технологія лікарських косметичних засобів Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Побічна дія ліків Лікарська токсикологія

Логвиненко Наталя Вікторівна


ВИКЛАДАЧ
секретар кафедральних засідань секретар предметної комісії з ФАРМАЦІЇ координатор комплексних практично-орієнтованих іспитів на кафедрі відповідає за організацію виробничої практики студентів кафедри

Дисципліни: Технологія ліків Фармацевтичне та медичне товарознавство Технологія лікарських засобів

Гончаренко Павло Миколайович


ВИКЛАДАЧ
відповідає за роботу кафедри з питань цивільного захисту

Дисципліни: Вступ у фармацію Технологія ліків Біофармація Фармацевтичне та медичне товарознавство Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії


Заславський Даніель Дмитрович


ВИКЛАДАЧ
відповідає за охорону праці, пожежобезпечність та електробезпеку на кафедрі

Дисципліни: Технологія ліків Фармацевтична біотехнологія Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Гомеопатичні препарати Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Фармацевтичне право та законодавство

Малахова Лілія Федорівна


вища освітаСТАРШИЙ ЛАБОРАНТ
член профкому ДЗ "ДМА" : відповідає за дитячий сектор директор клубу "Надія" при раді ветеранів співробітників ДЗ "ДМА"

Щербаченко Олена Василівна


вища освітаСТАРШИЙ ЛАБОРАНТ
відповідає за сторінку кафедри на сайті академіївідповідає за діловодство на кафедрі

Лутай Євгенія Миколаївна


вища освітаЛАБОРАНТ відповідає за матеріально-технічне забезпечення учбового процесу