Комплексний практично-орієнтований іспит з

з фармацевтичної хімії, фармакогнозії та клінічної фармації