Дисципліни,

що викладаються за спеціальністю :

"Фармація, промислова фармація"

спеціалізація: Фармація

1 курс

 • Вступ у фармацію

3 курс

 • Фармакологія
 • Технологія ліків
 • Фармацевтичне право та законодавство
 • Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Гомеопатичні препарати
 • Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії

Атестація: Крок 1

4 курс

 • Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Технологія ліків
 • Фармацевтичне та медичне товарознавство
 • Токсикологічна та судова хімія
 • Лікарська токсикологія
 • Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Лабораторна діагностика
 • Вибіркова дисципліна за спеціалізацією: Побічна дія ліків

ПРАКТИКА

Вибіркова практика за спеціалізацією: ПРАКТИКА З ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

"Фармація"

5 курс

 • Біофармація
 • Патентознавство
 • Клінічна фармація
 • Токсикологічна хімія
 • Фармацевтичне правознавство
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство
 • Технологія лікарських косметичних засобів
 • Належні практики у фармації
 • Спеціалізація за вибором: Організація та регулювання діяльності підприємств фармації

Використання лікарських засобів у клінічній практиці

практика

 • Навчальна практика з клінічної фармації
 • Виробнича практика зі спеціалізації

Атестація

 • КРОК-2
 • Комплексний практично-орієнтований іспит з фармацевтичної хімії, фармакогнозії та клінічної фармації
 • Комплексний практично-орієнтований іспит з технології лікарських засобів, управління та економіки у фармації